en gij zult Zijn naam heten "Emmanuel" hetwelk is, overgezet zijnde: "God met ons". - (Mattheus 1:23b)